بیوگرافی دکتر علی صادقی

  • ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1368 با رتبه 7 کنکور
  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تهران در سال 1376
  • نفر اول بورد تخصصی بیماری‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1382
  • فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1385
  • دوره تکمیلی آندسونوگرافی و ERCP در کشور آلمان
  • دوره تکمیلی آندسونوگرافی و ERCP در کشور فرانسه
  • دستیاری مداوم استاد فقید دکتر سید امیر میرباقری در دوران تحصیلی و پس از آن
  • فعالیت در رشته گوارشی و آندوسکوپی پیشرفته ،آندوسونوگرافی و ERCP در بیمارستانهای شرکت نفت تهران ،مهر ،فیروزگر ،چمران و توس.
  •  نظام پزشکی 62315

نمونه ای از ویدیوهای آندوسکوپی

شنبه 

16.00 – 19.00

دوشنبه 

16.00 – 19.00

چهارشنبه 

16.00 – 19.00

خدمات ما